Teknik er klima | Politiske oplæg og anbefalinger
18343
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-18343,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Politiske oplæg og anbefalinger

Slip data fri

Bedre adgang til data fra fjernaflæste målere kan sikre store gevinster for både bygningsejere og installatører

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Kile Kommunikation har udarbejdet rapporten ”Slip data fri” om gevinsterne ved at bruge forsyningsdata mere end det er muligt i dag. Bygningsejerne vil kunne energieffektivisere langt bedre, og samtidig kunne der skabes nye forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv. Vigtige data går således til spilde, når fjernaflæste målere til el, vand og varme følger forbruget i landets bygninger, men der ikke er adgang til dem.

Ved at give bygningsejerne – og deres installatører – adgang til alle data fra målerne i realtid, kan man styrke kampen for et bedre klima, reducere energispild, forhindre bygningsskader samt effektivisere drift og service af bygninger. Hvis eksempelvis en boligs vandforbrug stiger voldsomt, når frosten slipper sit tag i Danmark, kan det være tegn på, at der er sket en frostsprængning på et vandrør, som står og løber. Og så kan bygningsejeren eller installatøren reagere hurtigt, før det udvikler sig til en alvorlig og dyr vandskade. Målerne ER opsat og betalt, og de sender allerede nu en konstant strøm af data, som vi bare udnytter alt for dårligt.

Rapporten peger på en række mulige løsninger på dataudfordringerne. Blandt andet bør måleropgaven samles hos én neutral operatør, og ejerskabet til data skal afklares. Derudover skal der stilles krav om, at forbrugerne skal have adgang til data fra deres fjernaflæste målere i realtid.

Der er også udarbejdet anbefalinger om bedre adgang til data.

 

Læs rapporten her »
Læs anbefalinger her »

 
 

Investering i varmepumper sammenlignet med investeringer i energirenovering af klimaskærmen for boliger

Teknologisk Institut har for TEKNIQ Arbejdsgiverne analyseret de privatøkonomiske og tekniske effekter, hvis man vælger at investere i en varmepumpe i ældre boliger med oliefyr uden forudgående energirenovering, hvor det ellers traditionelt har været anbefalet at renovere klimaskærmen på boligen først.

 

Det vurderes, at der ikke er særlige tekniske barrierer for, at en varmepumpe ikke kan opfylde opvarmningsbehovet i langt de fleste boliger i Danmark. Dermed er en energirenovering af klimaskærmen kun sjældent en forudsætning for at kunne opvarme en bygning effektivt med varmepumpe.

 

Notat viser desuden, at en investering i en varmepumpe umiddelbart giver en større privatøkonomisk besparelse direkte sammenlignet med en investering i energirenovering af klimaskærmen.

 

Læs rapporten her »

Dansk økonomi skal genåbnes grønt

TEKNIQ Arbejdsgiverne fremlægger en række konkrete forslag til en ”strakspakke”, som kan hjælpe dansk erhvervsliv og økonomien på fode igen efter coronakrisen.

I takt med at politikerne begynder at snakke om, hvordan Danmark gradvist skal lukkes op igen på den anden side af coronaudbruddet, er der ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne også brug for at overveje, hvordan man atter vil sætte gang i aktiviteten i dansk økonomi.

 

De tre anbefalede initiativer er:

  • Sæt fart i varmepumpesalget.
  • Optimér bygningsinstallationer.
  • Ban vejen for elbiler.

 

Læs hele strakspakken her »

14 initiativer til CO2 reduktion fra bygningsdrift

Denne rapport er resultatet af arbejde gennemført som led i regeringens klimapartnerskab for bygge og anlægssektoren i perioden december 2019 – marts 2020. Rapporten indeholder beskrivelser af 14 initiativer, der kan bidrage til at reducere CO2-udledningen fra effektivisering og optimering af bygningsdrift.

 

Initiativerne er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe, der repræsenterer aktører i hele byggeriets værdikæde, lige fra rådgivere og bygherrer til udførende virksomheder, arbejdstagere og leverandører af komponenter og systemer.

 

Læs initiativerne her »

 

 

 

BÆREDYGTIGHED OG CIRKULÆR ØKONOMI


Teknologisk Institut har for TEKNIQ Arbejdsgiverne analyseret hvilke effekter det stigende fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi får for installationsbranchen, herunder hvordan branchen kan udvikle sig på området.

 

Teknologisk Institut vurderer, at ny lovgivning og stigende krav fra bl.a. bygherrer vil betyde, at branchen på en række områder skal udvikle sine løsninger. Samtidig medfører de nye krav dog også nye forretningsmuligheder, som det er op til virksomhederne at udnytte.

 

Eksempler på øgede krav er bl.a. større krav om opførsel af ladestandere til elbiler, krav til etablering af bygningsautomation samt nye EU-direktiver om affaldsforebyggelse med større krav om sortering og indsamling.

 

Læs mere om cirkulær økonomi for installationsbranchen her »

MED TEKNIKKEN SKAL CO2 FORDRIVES

Anbefalinger til prioriteringer i den danske klima- og energipolitik fra Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ ArbejdsgiverneDet kræver en indsats fra alle, hvis vi skal reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i løbet af de næste 10 år på vejen mod at blive helt uafhængige af fossile brændsler i 2050.Skal det lykkes, er brug for en omfattende strategi, og det er vigtigt, at alle bidrager. Det gælder både husejere, industrien og transportsektoren. Og vi skal i gang nu! Den grønne energi skal hurtigst muligt dække en større del af vores samlede energiforbrug.

 

Derfor er det også nødvendigt at fokusere på større energieffektivitet og dermed at få reduceret vores forbrug, så vi hurtigere og billigere kan sige farvel til den sorte energi.

 

 

 

 

 

Medarbejderbehov til installation af varmepumper

Salget af varmepumper er steget støt de seneste år og forventes at stige yderligere i takt med at oliefyrene skrottes, naturgas til boligopvarmning udfases og udtjente varmepumper erstattes med nye. I notatet analyseres behovet for arbejdskapacitet til installation af varmepumper frem mod 2030. TEKNIQ Arbejdsgiverne har sammen med Synergi og Klimabevægelsen været i dialog med boligordførene om udfordringerne.

 

Læs anbefalingerne her »

 

 

 

 

 

 

Sæt strøm til fremtiden

Det danske energisystem står foran store forandringer.

 

I 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler, og det er regeringens målsætning, at den danske CO2-udledning skal være nedbragt med 70 procent i forhold til 1990-niveau allerede i 2030. Det er en meget ambitiøs målsætning, som TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om.

 

Vi har i den nedenstående fil udarbejdet en lang række af anbefalinger til initiativer der vil bidrage til at nå 70 procentsmålsætningen.

 

Læs anbefalingerne her »